Preise Type C

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommer 2019
 
Personen
Preise
     
15.06.2019 - 28.06.2019
2
Euro 60,--
3
Euro 75,--
4
Euro 90,--
29.06.2019 - 20.09.2019
2
Euro 66,--
3
Euro 81,--
4
Euro 96,--
Preise exklusive Kurtaxe