Preise Type C

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winter 2018/2019
 
Personen
Preise
     
25.12.2018 - 06.01.2019
2
Euro 90,--
3
Euro 105,--
4
Euro 115,--
07.01.2019 - 03.02.2019
2
Euro 75,--
3
Euro 90,--
4
Euro 105,--
04.02.2019- 17.03.2019
2
Euro 85,--
3
Euro 100,--
4
Euro 110,--
Preise exklusive Kurtaxe