Preise Type C

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somer 2017
 
Personen
Preise
     
02.05.2017 - 28.06.2017 21.09.2017 - 31.10.2017
2
Euro 54,--
3
Euro 69,--
4
Euro 84,--
29.06.2017 - 20.09.2017
2
Euro 58,--
3
Euro 73,--
4
Euro 86,--
Preise exklusive Kurtaxe